Juridische constructies voor het verrichten van arbeid

Bouwvakker, advocaat, accountant, grafisch vormgever: net zoals we verschillende beroepen kennen, bestaan er juridisch gezien ook verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. Gelukkig zijn dat niet zo veel constructies als het aantal beroepen dat we kennen, maar ze zijn minstens zo verschillend. In deze blog gaan we daar iets dieper op in.

De arbeidsovereenkomst

De meest bekende vorm waarin je kunt werken, is werken in loondienst. Oftewel met een arbeidsovereenkomst. Alhoewel we al snel geneigd zijn ervan uit te gaan dat iemand in loondienst werkt, heeft deze arbeidsvorm drie specifieke kenmerken. Ontbreekt een van deze kenmerken, dan is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat is dan ook wat rechters toetsen als er twijfel bestaat of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Wil je zelf toetsen of iemand werkt volgens een arbeidsovereenkomst, stel jezelf dan de volgende drie vragen:

       Verricht de persoon de arbeid zelf?

       Betaalt de werkgever loon voor deze arbeid?

       Is er sprake van gezag? Met andere woorden: bepaalt de werkgever wat, wanneer en hoe het werk moet gebeuren?

 

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als het antwoord op alle drie deze vragen ‘ja’ is. Kan een werknemer zelf bijvoorbeeld niet komen werken en stuurt hij daarom zijn zoon, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst in juridische zin. Zelfs wanneer de werkgever en de werknemer daarover afspraken hebben gemaakt, zal een rechter deze vorm van arbeid altijd van tafel vegen.

 

Er geldt bovendien een inspanningsverplichting. De werknemer moet ook iets doen voor zijn geld. Die inspanning kan heel minimaal zijn. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die beschikbaar moet zijn tijdens een nachtdienst. Ook hij levert een inspanning.  

 

De overeenkomst tot het aannemen van werk

Bij een overeenkomst tot het aannemen van werk zijn alle hierboven genoemde punten niet aan de orde. Dat heeft alles te maken met de inspanningsverplichting. Waar het bij een arbeidsovereenkomst gaat om de daadwerkelijke inspanning, gaat het bij een overeenkomst tot het aannemen van werk alleen om het resultaat.

 

De aannemer van de overeenkomst is verantwoordelijk voor het resultaat. Hoe hij tot dat resultaat komt, zal de opdrachtgever een zorg zijn. Een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer is daarom niet aan de orde.

De overeenkomst van opdracht

Van een overeenkomst tot het aannemen van werk kan overigens alleen sprake zijn als het resultaat stoffelijk ofwel tastbaar is. Er wordt dus altijd een product geleverd. Wanneer het gaat om een dienst, dan spreken we van een overeenkomst tot opdracht. Een dienst is in mindere mate op het resultaat gericht en ook hier geldt dus net als bij de arbeidsovereenkomst een inspanningsverplichting.

 

Terminologie binnen de verschillende juridische constructies

In de volksmond worden termen als zzp’er, freelancer, payroller, werknemer, werkgever, opdrachtgever, opdrachtnemer en aannemer nogal eens door elkaar gebruikt en het is daarom niet altijd direct duidelijk met welk soort overeenkomst je te maken hebt. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, heb je in ieder geval nooit te maken met een zzp’er, een freelancer, een opdrachtgever, een opdrachtnemer of een aannemer. Dit zijn allemaal termen die suggereren dat de gezagsverhouding ontbreekt of waarbij een van de andere twee vereisten waar een arbeidsovereenkomst aan moet voldoen, niet aan de orde is.

 

Bij payrolling is de werknemer in dienst van het payrollbedrijf en voert hij zijn daadwerkelijke werkzaamheden uit bij een ander bedrijf. De verantwoordelijkheid voor het werkgeverschap ligt dan bij het payrollbedrijf. Het bedrijf waar de werknemer zijn feitelijke werk uitvoert, wordt ook wel de inlener genoemd. De payroller dient zijn werk zelf uit te voeren, krijgt daar loon voor en er geldt een gezagsverhouding. Daarom valt payrolling onder het werken met een arbeidsovereenkomst.

 

Engelse terminologie

Je kent nu de verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. In het Engels zijn deze constructies niet anders. Toch zijn er wel nuanceverschillen. In een volgende blog gaan we in op de Engelse terminologie die bij de verschillende juridische constructies hoort.  

Heb je vragen dan helpen wij je graag verder via hallo@christinekhan.nl of het contactformulier.

Ook interessant:

You’re dismissed!

Krijg je ook zo’n vervelend gevoel na het lezen van deze titel? Ontslag – of wel dismissal – is nu eenmaal geen fijn onderwerp voor…

Lees verder...

Kidfluencers: kinderarbeid of spelenderwijs geld verdienen?

Als we denken aan kinderarbeid, verschijnt al snel het beeld van kinderen in ontwikkelingslanden met zware zakken op hun hoofd. Of fabrieken vol kinderen die…

Lees verder...

De arbeidsconstructies binnen het Engelse arbeidsrecht

In de vorige blog beschreven we de juridische constructies voor arbeid zoals we die in Nederland kennen. Zoals we al aangaven, kent het Engelse recht…

Lees verder...

Juridische constructies voor het verrichten van arbeid

Bouwvakker, advocaat, accountant, grafisch vormgever: net zoals we verschillende beroepen kennen, bestaan er juridisch gezien ook verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. Gelukkig zijn…

Lees verder...

De eigenaardigheden van een taal beheersen

De Zuid-Koreaanse Vinnie Ko beschreef in zijn boek ‘Met hartelijke groente’ hoe hij als Koreaan naar het Nederlands kijkt. In een van de columns in…

Lees verder...

Waarom Google Translate geen goed hulpmiddel is bij het vertalen van juridische teksten

Tijdens mijn lessen hoor ik heel vaak dat mensen genoegen nemen met de resultaten die Google Translate geeft als ze op zoek zijn naar een…

Lees verder...

Hoe dan? Juridisch communiceren op B1-niveau

In november 2018 lazen we verschillende berichten in de media waarin men sprak over het begrijpelijker maken van uitspraken van rechters. Zo schreef de Volkskrant…

Lees verder...

Fake it ‘till you make it

Deze week kwam ik opvallend vaak “fake” tegen in de berichtgeving. Het onderwerp nepnieuws leeft duidelijk in de media. Ik schreef al eerder dat ik…

Lees verder...

Online marketing: het roer moet om

Als ik een blog opzet, laat ik me vaak inspireren door de verschillende nieuwsbrieven die ik in mijn mailbox vind, door actualiteiten die spelen of…

Lees verder...

Angst: de overeenkomst tussen goede voornemens en het leren van een nieuwe taal

Het nieuwe jaar is al volop in gang. Ik heb al behoorlijk wat goede voornemens voorbij horen komen, zoals Januhairy, dry January, Veganuary (hoe spreek…

Lees verder...
Geplaatst in: ,