Juridische constructies voor het verrichten van arbeid

Bouwvakker, advocaat, accountant, grafisch vormgever: net zoals we verschillende beroepen kennen, bestaan er juridisch gezien ook verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. Gelukkig zijn dat niet zo veel constructies als het aantal beroepen dat we kennen, maar ze zijn minstens zo verschillend. In deze blog gaan we daar iets dieper op in.

De arbeidsovereenkomst

De meest bekende vorm waarin je kunt werken, is werken in loondienst. Oftewel met een arbeidsovereenkomst. Alhoewel we al snel geneigd zijn ervan uit te gaan dat iemand in loondienst werkt, heeft deze arbeidsvorm drie specifieke kenmerken. Ontbreekt een van deze kenmerken, dan is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat is dan ook wat rechters toetsen als er twijfel bestaat of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Wil je zelf toetsen of iemand werkt volgens een arbeidsovereenkomst, stel jezelf dan de volgende drie vragen:

       Verricht de persoon de arbeid zelf?

       Betaalt de werkgever loon voor deze arbeid?

       Is er sprake van gezag? Met andere woorden: bepaalt de werkgever wat, wanneer en hoe het werk moet gebeuren?

 

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als het antwoord op alle drie deze vragen ‘ja’ is. Kan een werknemer zelf bijvoorbeeld niet komen werken en stuurt hij daarom zijn zoon, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst in juridische zin. Zelfs wanneer de werkgever en de werknemer daarover afspraken hebben gemaakt, zal een rechter deze vorm van arbeid altijd van tafel vegen.

 

Er geldt bovendien een inspanningsverplichting. De werknemer moet ook iets doen voor zijn geld. Die inspanning kan heel minimaal zijn. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die beschikbaar moet zijn tijdens een nachtdienst. Ook hij levert een inspanning.  

 

De overeenkomst tot het aannemen van werk

Bij een overeenkomst tot het aannemen van werk zijn alle hierboven genoemde punten niet aan de orde. Dat heeft alles te maken met de inspanningsverplichting. Waar het bij een arbeidsovereenkomst gaat om de daadwerkelijke inspanning, gaat het bij een overeenkomst tot het aannemen van werk alleen om het resultaat.

 

De aannemer van de overeenkomst is verantwoordelijk voor het resultaat. Hoe hij tot dat resultaat komt, zal de opdrachtgever een zorg zijn. Een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer is daarom niet aan de orde.

De overeenkomst van opdracht

Van een overeenkomst tot het aannemen van werk kan overigens alleen sprake zijn als het resultaat stoffelijk ofwel tastbaar is. Er wordt dus altijd een product geleverd. Wanneer het gaat om een dienst, dan spreken we van een overeenkomst tot opdracht. Een dienst is in mindere mate op het resultaat gericht en ook hier geldt dus net als bij de arbeidsovereenkomst een inspanningsverplichting.

 

Terminologie binnen de verschillende juridische constructies

In de volksmond worden termen als zzp’er, freelancer, payroller, werknemer, werkgever, opdrachtgever, opdrachtnemer en aannemer nogal eens door elkaar gebruikt en het is daarom niet altijd direct duidelijk met welk soort overeenkomst je te maken hebt. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, heb je in ieder geval nooit te maken met een zzp’er, een freelancer, een opdrachtgever, een opdrachtnemer of een aannemer. Dit zijn allemaal termen die suggereren dat de gezagsverhouding ontbreekt of waarbij een van de andere twee vereisten waar een arbeidsovereenkomst aan moet voldoen, niet aan de orde is.

 

Bij payrolling is de werknemer in dienst van het payrollbedrijf en voert hij zijn daadwerkelijke werkzaamheden uit bij een ander bedrijf. De verantwoordelijkheid voor het werkgeverschap ligt dan bij het payrollbedrijf. Het bedrijf waar de werknemer zijn feitelijke werk uitvoert, wordt ook wel de inlener genoemd. De payroller dient zijn werk zelf uit te voeren, krijgt daar loon voor en er geldt een gezagsverhouding. Daarom valt payrolling onder het werken met een arbeidsovereenkomst.

 

Engelse terminologie

Je kent nu de verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. In het Engels zijn deze constructies niet anders. Toch zijn er wel nuanceverschillen. In een volgende blog gaan we in op de Engelse terminologie die bij de verschillende juridische constructies hoort.  

Heb je vragen dan helpen wij je graag verder via hallo@christinekhan.nl of het contactformulier.

Ook interessant:

Beveiligd: Het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Lees verder...

Een powerpointpresentatie geven in het Engels: waar moet je op letten?

We kennen allemaal de powerpointpresentatie die slaapverwekkend zijn en waarbij de luisteraars liever met hun telefoon spelen dan oplettend naar het verhaal te luisteren. Zeker…

Lees verder...

Hoe maak je een ondersteunende powerpointpresentatie?

Voor veel professionals is het geven van een presentatie een terugkerende activiteit. Toch is iedere presentatie weer anders en zijn er verschillende manieren om een…

Lees verder...

Voorstellen: hoe maak je een memorabele indruk?

Hoe stel jij jezelf voor aan gesprekspartners? Wat vertel je precies? Houd je daarbij rekening met de indruk die je op anderen achterlaat? En welke…

Lees verder...

Nuanceverschillen door de keuze van de werkwoordsvorm

De Engelse grammatica is simpelweg onder te verdelen in drie varianten: de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomende tijd. Alle werkwoordsvormen zijn hier…

Lees verder...

Wanneer gebruik je de apostrof-s?

In een eerder blog Verwijzen naar de verleden tijd noemde ik al dat de grammatica in het Engels soms net een tikkeltje afwijkt van het…

Lees verder...

Kun je het niet zeggen, zing het dan!

We kunnen ons allemaal de rijtjes nog wel herinneren die we op de middelbare school moesten leren om een vreemde taal onder de knie te…

Lees verder...

Verwijzen naar de verleden tijd

Een van de grootste verschillen tussen het Engels en het Nederlands is het gebruik van de verleden tijd. Waar we als Nederlanders gewend zijn om…

Lees verder...

Verbeter je uitspraak door een gesprek met jezelf

Mompel je ook weleens iets in jezelf? Voer je weleens hele gesprekken met iemand in gedachten? Bijna iedereen is weleens met zichzelf in gesprek. Voordat…

Lees verder...

‘Jurisprudence’ is niet hetzelfde als ‘jurisprudentie’

Dat een leek de Engelse term ‘jurisprudence’ al snel zal vertalen als ‘jurisprudentie’, is niet gek. De woorden lijken sprekend op elkaar. Maar pas op:…

Lees verder...
Geplaatst in: ,