De arbeidsconstructies binnen het Engelse arbeidsrecht

In de vorige blog beschreven we de juridische constructies voor arbeid zoals we die in Nederland kennen. Zoals we al aangaven, kent het Engelse recht vergelijkbare arbeidsvormen. Toch zijn er ook een aantal kleine verschillen. In deze blog bespreken we de verschillende arbeidsconstructies of constructies voor het verrichten van arbeid volgens het Engelse arbeidsrecht en vertellen we je meteen welke termen daarbij horen.

 

De Worker

Het eerste begrip dat we nader willen toelichten is de worker. Dit ben je als je zelf iets voor iemand maakt of een dienst levert. Hier moet een vergoeding tegenover staan. Vrijwilligers (volunteers) vallen daarom niet in deze categorie. Het inschakelen van een derde om het werk aan uit te besteden in de vorm van een subcontract is maar heel beperkt mogelijk.

 

Eigenlijk komt het erop neer dat je het werk zelf moet verrichten en de opdrachtgever moet dan ook voldoende werk voor je hebben, zodat je voor de volledige duur van het contract onder de pannen bent. Afspraken kunnen zowel mondeling (oral contract) als schriftelijk (written contract) zijn vastgelegd.

 

Bij de worker is in ieder geval altijd sprake van een gezagsverhouding. Als we dat zouden vertalen naar het Nederlandse recht, blijft eigenlijk alleen het nulurencontract over. Toch kunnen ook freelancers aangemerkt worden als workers. In het Engelse recht kan tussen een freelancer en een opdrachtgever namelijk wel sprake zijn van een gezagsverhouding. Verderop in deze blog gaan we dieper op de freelancer in.

 

Employee

In Nederlandse vertalingen worden de termen worker en employee geregeld door elkaar gebruikt, terwijl er toch echt een heel belangrijk verschil is. Een employee heeft namelijk veel meer rechten dan de worker. Het is een beetje als met de vis en de goudvis: een employee is wel een worker, maar een worker hoeft geen employee te zijn, net zoals ook niet iedere vis een goudvis is.

 

Employees hebben zoals gezegd meer rechten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst (employment contract), waarin afspraken (schriftelijk) zijn vastgelegd en waarin wordt gesproken over de arbeidsvoorwaarden. Employees zijn bijvoorbeeld verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en de werkgever moet gedurende een periode van maximaal 28 weken ziekengeld doorbetalen (Statutory Sick Pay – SSP). Voor workers is dit niet vanzelfsprekend. We stipten de freelancer al even aan in het begin van deze blog. Freelancers zijn niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

 

Self-employed

Deze categorie werkenden laat zich gemakkelijk onderscheiden van de rest. Ben je verantwoordelijk voor het succes of het falen van een onderneming, dan ben je self-emloyed. Binnen het Nederlandse recht hebben we het dan over de eenmanszaken of over zzp’ers. Iemand die self-employed is, kan dus ook nooit een employee zijn, omdat er bij deze persoon geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Het aannemen van werk ofwel de contractor

Tot slot kent het Engelse recht nog de contractor. Dit lijkt een beetje de restcategorie. De contractor kan zowel self-employed zijn, als ook een employee of een worker. Voor de zelfstandige aannemer of de onderaannemer bestaat een aparte regeling, die de Construction Industry Scheme (CIS) heet. Het gaat te diep om daar nu verder op in te zoomen.

 

Verschillen tussen het Nederlandse en Engelse arbeidsrecht

Je ziet dat het Nederlandse en het Engelse arbeidsrecht op veel punten overeenkomsten vertonen, maar toch ook op een aantal punten verschillen. Kijk alleen al naar het begrip ‘freelancer’. In Nederland is het ondenkbaar dat er dan sprake is van een gezagsverhouding, terwijl dit in het Engelse arbeidsrecht lang niet zo zwart-wit is.

 

Het ontstaan van nieuwe arbeidsvormen en arbeidsconstructies

Ook het ontstaan van nieuwe arbeidsvormen zorgt voor verschillen in de regelgeving. Ieder land gaat hier anders mee om. Kinderen die hun kunsten op Youtube laten zien bijvoorbeeld. Mag dat zomaar? Kun je dat zien als gewoon spelen of is dit wel degelijk een vorm van arbeid? In een volgende blog zullen we aan de hand van deze Kidfluencers, zoals de kinderen op Youtube en Instagram genoemd worden, bespreken hoe het arbeidsrecht in zowel Nederland als Engeland voortdurend in ontwikkeling blijkt.

Kijk voor meer informatie hier. Heb je vragen dan helpen wij je graag verder via hallo@christinekhan.nl of het contactformulier.

Ook interessant:

Beveiligd: Het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Lees verder...

Een powerpointpresentatie geven in het Engels: waar moet je op letten?

We kennen allemaal de powerpointpresentatie die slaapverwekkend zijn en waarbij de luisteraars liever met hun telefoon spelen dan oplettend naar het verhaal te luisteren. Zeker…

Lees verder...

Hoe maak je een ondersteunende powerpointpresentatie?

Voor veel professionals is het geven van een presentatie een terugkerende activiteit. Toch is iedere presentatie weer anders en zijn er verschillende manieren om een…

Lees verder...

Voorstellen: hoe maak je een memorabele indruk?

Hoe stel jij jezelf voor aan gesprekspartners? Wat vertel je precies? Houd je daarbij rekening met de indruk die je op anderen achterlaat? En welke…

Lees verder...

Nuanceverschillen door de keuze van de werkwoordsvorm

De Engelse grammatica is simpelweg onder te verdelen in drie varianten: de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomende tijd. Alle werkwoordsvormen zijn hier…

Lees verder...

Wanneer gebruik je de apostrof-s?

In een eerder blog Verwijzen naar de verleden tijd noemde ik al dat de grammatica in het Engels soms net een tikkeltje afwijkt van het…

Lees verder...

Kun je het niet zeggen, zing het dan!

We kunnen ons allemaal de rijtjes nog wel herinneren die we op de middelbare school moesten leren om een vreemde taal onder de knie te…

Lees verder...

Verwijzen naar de verleden tijd

Een van de grootste verschillen tussen het Engels en het Nederlands is het gebruik van de verleden tijd. Waar we als Nederlanders gewend zijn om…

Lees verder...

Verbeter je uitspraak door een gesprek met jezelf

Mompel je ook weleens iets in jezelf? Voer je weleens hele gesprekken met iemand in gedachten? Bijna iedereen is weleens met zichzelf in gesprek. Voordat…

Lees verder...

‘Jurisprudence’ is niet hetzelfde als ‘jurisprudentie’

Dat een leek de Engelse term ‘jurisprudence’ al snel zal vertalen als ‘jurisprudentie’, is niet gek. De woorden lijken sprekend op elkaar. Maar pas op:…

Lees verder...
Geplaatst in: