Waarom Google Translate geen goed hulpmiddel is bij het vertalen van juridische teksten

Tijdens mijn lessen hoor ik heel vaak dat mensen genoegen nemen met de resultaten die Google Translate geeft als ze op zoek zijn naar een vertaling. Natuurlijk is het niet vlekkeloos, zeggen de studenten, maar met gezond verstand redden ze zich prima. In deze blog leg ik je graag uit waarom je Google Translate in combinatie met gezond verstand toch beter niet kunt gebruiken.

Jargon

Als je te maken hebt met juridische teksten, dan komt daarin vaak jargon voor. Jargon is erg specifiek en Google Translate herkent helaas niet altijd dat een bepaald woord als zodanig wordt gebruikt. Bovendien kun je zelfs met gezond verstand de plank behoorlijk misslaan. Want hoe weet je wanneer er wel sprake is van jargon en wanneer niet?

 

Om dat iets verder toe te lichten, zal ik je een tweetal voorbeelden geven.

Tegenprestatie versus compensatie

Een voorbeeld dat ik tegenkwam, is de term tegenprestatie. Google Translate vertaalt ‘tegenprestatie’ over het algemeen als ‘compensatie’. Het is anders in de context van het zinnetje: ‘When discussing contracts and contract law, the term “consideration” is often mentioned.’

Hier vertaalt Google het (gelukkig) wel op de juiste manier: ‘Bij het bespreken van contracten en contractenrecht wordt vaak de term “tegenprestatie” genoemd.’

 

Als we het hebben over ‘consideration’ is in relatie tot een contract, dan hebben we het over dat wat elke partij zal ontvangen als voortvloeisel van dat contract. Anders gezegd, het voordeel dat elke partij krijgt of verwacht te krijgen als gevolg van de contractuele overeenkomst. De tegenprestatie moet van waarde zijn en hoeft dus niet per se geld te zijn. Overigens bestaat de tegenprestatie vaak wel uit geld. De waarde wordt aangeboden door de ene partij en wordt aanvaard door een ander op een wijze dat het voor beide partijen voordeel oplevert.

Nu vraag je je misschien af of je in een Anglo-Amerikaans contract voor de tegenprestatie een consideration-bepaling moet opnemen. Nee, dat hoeft niet. Een consideration-bepaling is alleen van belang in het Anglo-Amerikaans recht, waar een eenzijdige belofte (promise) in beginsel slechts bindend is als daar een tegenprestatie van de wederpartij tegenover staat (consideration). In een contract waar het Nederlands recht op van toepassing is, laat je het dus beter weg.

Garantie

Een tweede voorbeeld is de vertaling van het Nederlandse ‘garantie’. ‘Garantie’ vertaalt Google Translate zowel als ‘guarantee’, ‘warranty’ en ‘warrant’. En deze begrippen betekenen toch echt iets anders.

In de praktijk zijn garanties (en vrijwaringen trouwens ook) nader uitgewerkte risicoverdelingen met een verschillend karakter. In een garantie kan het risico dat een garantie onjuist is, volledig of gedeeltelijk worden neergelegd bij de verkoper, afhankelijk van de voorwaarden van de garantie. Op het moment van aangaan van de garantie ontbreekt de kennis dat een omstandigheid nadeel voor de koper kan opleveren nog, of is dat in ieder geval nog onduidelijk.

Een garantie zoals hierboven beschreven is iets anders dan ‘guarantee’. Een ‘guarantee’ is naar Anglo-Amerikaans recht een secundaire en accessoire aansprakelijkheid van de guarantor jegens de crediteur, die intreedt als de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen ten opzichte van de crediteur niet nakomt. Denk bijvoorbeeld aan borgtocht.

In het Amerikaanse recht heeft een ‘warranty’ een vergelijkbare betekenis. Van een Nederlandse garantie wordt nogal eens aangenomen dat daarmee de toerekenbaarheid van de tekortkoming is gegeven (art. 6:75 BW). In het Amerikaanse recht speelt toerekenbaarheid geen rol bij een schadevergoeding wegens tekortschieten. Een schadevergoeding vanwege een wanprestatie valt in het Anglo-Amerikaanse recht onder ‘strict liability’ (risicoaansprakelijkheid).

 

Een ‘warranty’ is naar Engels recht een minder belangrijke contractsbepaling, waarvan de schending alleen recht geeft op schadevergoeding en niet op ontbinding.

Nuanceverschillen

Het gebruik van vertalingen kan dus nogal eens voor verwarring zorgen. Heb je toch een contract waarin gesproken wordt over een tegenprestatie of een garantie, dan is het vooral van belang dat je duidelijk aangeeft wat je precies bedoelt en niet blind te varen op de vertaling van Google Translate.

 

Naast de hierboven genoemde voorbeelden is er vast nog veel meer jargon te vinden dat net een beetje genuanceerder moet worden vertaald dan Google Translate op dit moment kan. Ik raad je daarom aan om – om verwarring te voorkomen – Google Translate links te laten liggen. Een hulpmiddel bij vertalingen is prettig, maar bij vakjargon kun je beter een ouderwets woordenboek van de plank pakken, zodat je zeker weet dat je de juiste terminologie gebruikt en de verschillende vertalingen kunt afwegen. En zelfs dan blijft het van belang om je af te vragen of er in het Anglo-Amerikaanse recht wellicht betekenisverschillen aan de orde zijn.

Heb je vragen dan helpen wij je graag verder via hallo@christinekhan.nl of het contactformulier.

Ook interessant:

Civil Law versus Common Law

In het privaatrecht bestaan er in de wereld grofweg twee grote rechtssystemen: het Civil Law systeem en het Common Law systeem. Wat is de oorsprong…

Lees verder...

Brits-Engels, Amerikaans-Engels of internationaal: welke kies jij?

In een eerder blog besprak ik het belang van juridisch Engels met je. In dit blog staan de verschillende stijlen binnen het juridisch Engels centraal….

Lees verder...

Word een meester in Juridisch Engels

In de media lees ik de laatste tijd veel berichten over het feit dat steeds meer onderwijs op universiteiten en hogescholen in het Engels wordt…

Lees verder...
Geplaatst in: