Hoe dan? Juridisch communiceren op B1-niveau

In november 2018 lazen we verschillende berichten in de media waarin men sprak over het begrijpelijker maken van uitspraken van rechters. Zo schreef de Volkskrant dat D66-Kamerlid Maarten Groothuizen een motie indiende waarin hij pleit voor het B1-taalniveau in rechterlijke uitspraken. Op Rechtspraak.nl werd zelfs verwezen naar een speciale verkiezing voor de meest begrijpelijke uitspraak: de Klare Taal Bokaal (die in 2017 overigens naar een hele interessante uitspraak ging). Wat verstaan we eigenlijk onder taalniveau B1 en waarom is het zo belangrijk om ons bewust te zijn van het taalniveau waarin we communiceren?

Taalcursussen

Bij taalcursussen beoordelen wij, de docenten, de cursisten aan de hand van het Europees Referentiekader voor talen (ERK). In het Engels noemen we deze beoordeling the Common European Framework of Reference (CEFR/CEF). Het referentiekader schetst een raamwerk van verschillende niveaus voor moderne vreemde talen. Ook de Engelse taal valt dus binnen deze beoordelingsmatrix.

 

Binnen de kaders zijn er zes ERK-niveaus. De basisbeginselen van een taal leer je op het A1-niveau en de gecompliceerde versie van een taal, met veel moeilijke en niet alledaagse woorden, duiden we aan met het C2-niveau. Ook alles daartussen (A2, B1, B2, C1) geeft aan op welk niveau je een taal beheerst. Om te bepalen op welk niveau je een taal beheerst, beoordelen we de taalvaardigheid op twee verschillende manieren. Daarbij kijken we naar het niveau van de verschillende vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren, lezen en gesprekken voeren. Vanuit de kaders is vooraf bepaald wat je moet kunnen, in welke context en met welk doel. Bovendien classificeert het kader hoe goed je dat moet kunnen.

Het taalniveau van juristen

Als net afgestudeerd jurist beheers je over het algemeen het C1-taalniveau. Dit taalniveau neemt toe naarmate je langer in het (juridische) vak zit. Al blijft het schrijven en spreken op dit niveau vaak iets achter. Dit heeft ermee te maken dat we deze vaardigheden maar beperkt kunnen oefenen en we kennis moeten produceren. Toch is het goed je ervan bewust te zijn dat jouw taalniveau dus op een ander level ligt dan het taalniveau van de gemiddelde Nederlandse burger.

 

Toch blijkt dat schakelen naar een ander taalniveau niet zo eenvoudig. De teksten die we lezen in vakbladen en die over het algemeen voor en door gelijkgestemden zijn geschreven, zijn op ons vertrouwde C1- en C2-niveau geschreven. We lezen complexe zinsconstructies en ingewikkelde theorieën. Onderling spreken we met collega’s in jargon en in communicatie met de rechtbank vervallen we in oude patronen. Het is niet vreemd dat we daarom moeite hebben met het schakelen naar begrijpelijk(er) Nederlands.

Schakelen tussen het Engels en Nederlands

Het schakelen tussen verschillende taalniveaus is in het Nederlands al een uitdaging, maar in het Engels vraagt dit nog meer van je taalvaardigheden, zeker als het Engels niet je moedertaal is. Als je een-op-een vanuit het Nederlands naar het Engels wilt vertalen, dan kom je er al snel achter dat bepaalde termen niet zomaar te vertalen zijn. In het Engels kan hier een andere term voor worden gebruikt, maar in sommige gevallen bestaat een bepaalde constructie in het Engels ook niet of in een heel andere vorm.

 

Een beetje hulp is daarom altijd welkom. Ik help je graag om in het Engels met jouw klanten op B1-niveau te communiceren. In mijn cursussen vertel ik je waar je op moet letten en voor welke valkuilen je moet waken. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met mij op via het contactformulier of stuur een mail naar hallo@christinekhan.nl.

 

Ook interessant:

Beveiligd: Het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Lees verder...

Een powerpointpresentatie geven in het Engels: waar moet je op letten?

We kennen allemaal de powerpointpresentatie die slaapverwekkend zijn en waarbij de luisteraars liever met hun telefoon spelen dan oplettend naar het verhaal te luisteren. Zeker…

Lees verder...

Hoe maak je een ondersteunende powerpointpresentatie?

Voor veel professionals is het geven van een presentatie een terugkerende activiteit. Toch is iedere presentatie weer anders en zijn er verschillende manieren om een…

Lees verder...

Voorstellen: hoe maak je een memorabele indruk?

Hoe stel jij jezelf voor aan gesprekspartners? Wat vertel je precies? Houd je daarbij rekening met de indruk die je op anderen achterlaat? En welke…

Lees verder...

Nuanceverschillen door de keuze van de werkwoordsvorm

De Engelse grammatica is simpelweg onder te verdelen in drie varianten: de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomende tijd. Alle werkwoordsvormen zijn hier…

Lees verder...

Wanneer gebruik je de apostrof-s?

In een eerder blog Verwijzen naar de verleden tijd noemde ik al dat de grammatica in het Engels soms net een tikkeltje afwijkt van het…

Lees verder...

Kun je het niet zeggen, zing het dan!

We kunnen ons allemaal de rijtjes nog wel herinneren die we op de middelbare school moesten leren om een vreemde taal onder de knie te…

Lees verder...

Verwijzen naar de verleden tijd

Een van de grootste verschillen tussen het Engels en het Nederlands is het gebruik van de verleden tijd. Waar we als Nederlanders gewend zijn om…

Lees verder...

Verbeter je uitspraak door een gesprek met jezelf

Mompel je ook weleens iets in jezelf? Voer je weleens hele gesprekken met iemand in gedachten? Bijna iedereen is weleens met zichzelf in gesprek. Voordat…

Lees verder...

‘Jurisprudence’ is niet hetzelfde als ‘jurisprudentie’

Dat een leek de Engelse term ‘jurisprudence’ al snel zal vertalen als ‘jurisprudentie’, is niet gek. De woorden lijken sprekend op elkaar. Maar pas op:…

Lees verder...
Geplaatst in: