Nuanceverschillen door de keuze van de werkwoordsvorm

De Engelse grammatica is simpelweg onder te verdelen in drie varianten: de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomende tijd. Alle werkwoordsvormen zijn hier variaties op. Zo kun je door het toevoegen van hulpwerkwoorden een andere tijdsbeleving aan het werkwoord meegeven, terwijl je nog steeds enkel een onderscheid maakt tussen de tegenwoordige, de verleden of de toekomende tijd. Is dat moeilijk? Nee. Maar het is wel iets om eens iets dieper in te duiken.

Indeling in vier categorieën

Of we het nu hebben over de tegenwoordige (present), de verleden (past) of de toekomende (future) tijd, in alle varianten kunnen we een onderscheid maken tussen vier varianten. De present simple is de meest kale werkwoordsvorm. Het is de ‘standaardvorm’ die we gebruiken voor de tegenwoordige tijd. Een goed voorbeeld is ‘hij werkt op kantoor’. Wees je ervan bewust dat het werkwoord in de derde persoon enkelvoud in het Engels altijd een –s of –es als uitgang heeft. In ons voorbeeld is dat een –s, namelijk ‘he works at the office’.

Is de handeling nog gaande?

Een tweede vorm zien we wanneer de handeling op het moment van spreken aan de gang is. Dus als het niet zo algemeen is, maar je juist wilt zeggen dat iemand nú op kantoor aan het werk is, dan gebruik je de present continuous. Bij deze werkwoordsvorm plaats je achter de stam van het werkwoord de uitgang –ing en bovendien gebruik je een vorm van het werkwoord to be. ‘He is working at the office’ geeft aan dat het nu gebeurt.

De situatie duurt voort

De derde variant is de present perfect. In het Nederlands is dit de voltooid tegenwoordige tijd. Waar de voltooid verleden tijd echt is afgesloten, duurt de voltooid tegenwoordige tijd nog steeds voort. Bij deze variant gebruik je altijd een vorm van to have of to be.‘I have seen that movie several times’ is een voorbeeld van de present perfect.

Combineren van tijdsvormen

De present perfect continuous is de vierde variant. De oplettende lezer ziet hierin de herhaling van eerdere vormen terugkomen. De ‘perfect’-vorm zagen we al bij de derde variant en de ‘continuous’-vorm bespraken we als tweede variant. De vierde variant is daarom niets anders dan een combinatie van de twee varianten hierboven. ‘She has been working for 8 hours’ is een voorbeeld van de present perfect continuous.

De verleden tijd en de toekomende tijd

De varianten hierboven kun je ook toepassen in de verleden tijd of in de toekomende tijd. Als iets in de toekomst gaat gebeuren, geef je dit aan door een toevoeging van het Engelse werkwoord will. Zie je dat ‘I will be working next week’ een vervoeging volgens de future continuous is?

Nuance is belangrijk

Je ziet dat het Engels veel verschillende uitgangen kent, die ieder een andere nuance in de tekst aanbrengen. Als je een tekst gaat vertalen uit het Engels of juist een Engelse tekst gaat schrijven, is het belangrijk je af te vragen of een gebeurtenis nog gaande is, of deze is afgesloten en of het van belang is om aan te geven of de gebeurtenis is voltooid. De juiste werkwoordsvorm is hier onlosmakelijk mee verbonden. Zeker bij het vertalen van korte zinnen of titels kan de nuance net het verschil maken.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of hallo@christinekhan.nl.

Ook interessant:

You’re dismissed!

Krijg je ook zo’n vervelend gevoel na het lezen van deze titel? Ontslag – of wel dismissal – is nu eenmaal geen fijn onderwerp voor…

Lees verder...

Kidfluencers: kinderarbeid of spelenderwijs geld verdienen?

Als we denken aan kinderarbeid, verschijnt al snel het beeld van kinderen in ontwikkelingslanden met zware zakken op hun hoofd. Of fabrieken vol kinderen die…

Lees verder...

De arbeidsconstructies binnen het Engelse arbeidsrecht

In de vorige blog beschreven we de juridische constructies voor arbeid zoals we die in Nederland kennen. Zoals we al aangaven, kent het Engelse recht…

Lees verder...

Juridische constructies voor het verrichten van arbeid

Bouwvakker, advocaat, accountant, grafisch vormgever: net zoals we verschillende beroepen kennen, bestaan er juridisch gezien ook verschillende constructies voor het verrichten van arbeid. Gelukkig zijn…

Lees verder...

De eigenaardigheden van een taal beheersen

De Zuid-Koreaanse Vinnie Ko beschreef in zijn boek ‘Met hartelijke groente’ hoe hij als Koreaan naar het Nederlands kijkt. In een van de columns in…

Lees verder...

Waarom Google Translate geen goed hulpmiddel is bij het vertalen van juridische teksten

Tijdens mijn lessen hoor ik heel vaak dat mensen genoegen nemen met de resultaten die Google Translate geeft als ze op zoek zijn naar een…

Lees verder...

Hoe dan? Juridisch communiceren op B1-niveau

In november 2018 lazen we verschillende berichten in de media waarin men sprak over het begrijpelijker maken van uitspraken van rechters. Zo schreef de Volkskrant…

Lees verder...

Fake it ‘till you make it

Deze week kwam ik opvallend vaak “fake” tegen in de berichtgeving. Het onderwerp nepnieuws leeft duidelijk in de media. Ik schreef al eerder dat ik…

Lees verder...

Online marketing: het roer moet om

Als ik een blog opzet, laat ik me vaak inspireren door de verschillende nieuwsbrieven die ik in mijn mailbox vind, door actualiteiten die spelen of…

Lees verder...

Angst: de overeenkomst tussen goede voornemens en het leren van een nieuwe taal

Het nieuwe jaar is al volop in gang. Ik heb al behoorlijk wat goede voornemens voorbij horen komen, zoals Januhairy, dry January, Veganuary (hoe spreek…

Lees verder...
Geplaatst in: